227

FØLG DE ENKLE RÅD OM FORNUFTIG FYRING, OG SKÅN MILJØET:

  • Tænd op fra toppen. Læg et par lidt større brændestykker i bunden med mindre, tynde pinde stablet ovenpå. Tænd i toppen og lad flammerne arbejde sig ned i bålet med god tilførsel af luft. Det kan reducere røg-udvikling og partikeludslip. 
  • Brug kun rent og tørt træ. Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Det giver også en dårlig fyringsøkonomi.
  • Sørg for, at der hele tiden er rigelig luft til forbrændingen. Skru først ned for luftdysen, når ilden har godt fat i alle brændestykker. Flammerne må aldrig blive rødlige og sodende.
  • Gå ud og tjek. Røgen skal være næsten usynlig. Er røgen mørk og lugter grimt, gør du noget forkert. Spørg din skorstensfejermester.Kilder:
Miljøstyrelsen
Teknologisk Institut
DAPO – Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og
Brændeovne