TermaTech Stålforing

Stålforinger i eksisterende murede skorstene

Det kan ofte være nødvendigt at renovere den eksisterende skorsten i forbindelse med installationen af en ny brændeovn. Det skyldes, at den eksisterende skorsten ikke kan skabe det fornødne træk hurtigt nok, da den enten er for lav eller for kold.

Hos TermaTech anbefaler vi, at du renoverer med stålforing, da stålforing hurtigt bliver varm og skaber det fornødne træk. Formålet med at montere en stålforing er at forbedre trækket i den eksisterende skorsten og/eller at undgå kondensproblemer. En stålforing bruger kun cirka 1/20 varmeenergi på at blive varm i forhold til en muret skorsten. Det betyder, at stålforingen bliver meget hurtigere varm end den murede skorsten, hvorved trækket i skorstenen etableres hurtigt – det er specielt en fordel ved brændeovne og pejseindsatse, som ofte har problemer med trækket i opstartsfasen. De moderne og miljøvenlige brændeovne og pejseindsatse afgiver koldere røg end tidligere, da det er ensbetydende med højere virkningsgrad. Det betyder dog også, at temperaturen i skorstenen derved bliver lavere, hvorved trækket formindskes.

Moderne og miljøvenlige brændeovne og pejseindsatser kræver således et bedre træk for at fungere efter hensigten. Moderne byggemetoder med meget tætte bygninger bevirker, at det ofte er nødvendigt at installere ekstern forbrændingslufttilslutning til brændeovne og pejseindsatse. Det betyder, at forbrændingsluften skal suges igennem en slange, inden det når selve brændkammeret. Den øgede modstand der derved er skabt i luftens vej igennem brændeovn og skorsten kræver et højere træk fra skorstenen end tidligere.